სტატისტიკა

2017 წლის ივლისის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

დეპარტამენტის მიერ გამოვლენილ სამართალდარღვევათა დინამიკა იანვარი-ივლისი

2017 წლის ივნისის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

დეპარტამენტის მიერ გამოვლენილ სამართალდარღვევათა დინამიკა იანვარი-მაისი

2017 წლის მაისის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა

დეპარტამენტის მიერ გამოვლენილ სამართალდარღვევათა დინამიკა იანვარი-აპრილი

2017 წლის აპრილის თვეში გამოვლენილი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის სტატისტიკა