ხელმძღვანელობა
Photo
ნელი კორკოტაძე
მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი
Photo
ირაკლი მუკნიაშვილი
დეპარტამენტის უფროსი
Photo
ზვიად შურღაია
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე