ხელმძღვანელობა
Photo
ირაკლი მუკნიაშვილი
დეპარტამენტის უფროსი
Photo
ზვიად შურღაია
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
Photo
ნელი კორკოტაძე
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი