#

აჭარაში სამი უკანონო სახერხი გამოავლინეს

#

ნადირობის დროს, გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის დედნის წარდგენა სავალდებულო აღარ იქნება

#

მარტვილის მუნიციპალიტეტში უკანონო სახერხი საამქრო გამოავლინეს

#

უკანონო ტყითსარგებლობის 213 ფაქტი გამოვლინდა

#

ბენზინის 252 სინჯიდან, დადგენილ ნორმებს მხოლოდ ერთი ნიმუში ვერ აკმაყოფილებს

#

მცხეთის მუნიციპალიტეტში უკანონო სახერხი საამქრო გამოავლინეს

#

ხაშურში უკანონო სახერხი საამქრო გამოავლინეს

#

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში უკანონო სახერხი საამქრო გამოავლინეს

#

6 თვეში 4121 გარემოსდაცვითი სამართალდარღვევა გამოვლინდა