#

„ECO.Georgia” ფარგლებში, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებს ტრენინგები ჩაუტარდათ

#

იმერეთში უკანონო სახერხი საამქრო გამოავლინეს

#

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, 2022 წელს, 12 295 გარემოსდაცვითი სამართალდარღვევა გამოავლინეს

#

კახეთში ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს

#

წიწვოვანი ხეების უკანონო მოპოვება-რეალიზაციის ფაქტი გამოავლინეს

#

ხაშურში უკანონო ტყითსარგებლობის ფაქტები გამოავლინეს

#

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი წიწვოვანი ხე-მცენარეების მოპოვებაზე კონტროლს ამკაცრებს და რეალიზაციის პუნქტების მასშტაბურ შემოწმებას ახორციელებს

#

კახეთში უკანონო ტყითსარგებლობის 9 ფაქტი გამოავლინეს

#

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქობულეთში უკანონო სახერხი საამქრო გამოავლინეს