#

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო თევზჭერის მიმართულებით პრევენციული ღონისძიებები გაატარეს

#

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა გაჯის საწარმოებს საქმიანობის უფლება შეუჩერა

#

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯის“ საქმიანობის უფლება შეუზღუდა

#

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა აგვისტოში უკანონო ტყითსარგებლობის 164 ფაქტი გამოავლინეს

#

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 3 უკანონო სახერხი საამქრო გამოავლინეს

#

„რუსთავის ფოლადში“ ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება განხორციელდა

#

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა შპს „მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯიას" მეტალურგიული წარმოების უფლება შეუჩერა

#

„რუსთავის აზოტში“ ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება განხორციელდა

#

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გაჯის საწარმოებში სამართალდარღვევები გამოავლინეს