#

კახეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სასარგებლო წიაღისეულის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს

#

თბილისში უკანონო თევზჭერის მიმართულებით პრევენციული ღონისძიებები გაატარეს

#

კახეთში სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს

#

ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს

#

თბილისში ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის ფაქტი გამოავლინეს

#

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს სამმართველოს თანამშრომლებმა ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების 3 ფაქტი გამოავლინეს

#

იმერეთსა და რაჭაში უკანონო ტყითსარგებლობის 5 ფაქტი გამოავლინეს

#

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს

#

ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 2 ფაქტი გამოავლინეს