#

აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სასარგებლო წიაღისეულის უკანონო მოპოვების 2 ფაქტი გამოავლინეს.

#

სამცხე-ჯავახეთში ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და ტრანსპორტირების ფაქტები გამოავლინეს

#

ქვემო ქართლში უკანონო თევზჭერის 9 ფაქტი გამოავლინეს

#

კახეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის ფაქტები გამოავლინეს

#

აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის 2 ფაქტი გამოავლინეს

#

სამეგრელო-ზემო სვანეთში უკანონო თევზჭერის 4 ფაქტი გამოავლინეს

#

ივნისში უკანონო ტყითსარგებლობის 209 ფაქტი გამოვლინდა

#

კახეთში ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და ტრანსპორტირების 10 ფაქტი გამოავლინეს.

#

აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების 4 ფაქტი გამოავლინეს