საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

რუსთავში სოკოს საწარმომ კომპოსტირების პროცესი შეაჩერა

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ, რუსთავში მოქმედი შპს „თეთრი ქუდის“ კუთვნილი სოკოს საწარმო არაერთხელ შემოწმდა და დაჯარიმდა. კომპანიაში ინსპექტირება 2022 წლის 12 აგვისტოსაც განხორციელდა და კვლავ გამოვლინდა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გარეშე კომპოსტის (ნარჩენების აღდგენა) წარმოების ფაქტი. ოქმი განსახილველად გარდაბნის მაგისტრატ სასამართლოშია გადაგზავნილი.შპს „თეთრი ქუდის“ კუთვნილ სოკოს საწარმოში კომპოსტირების პროცესი მიმდებარე ტერიტორიაზე უსიამოვნო სუნის გავრცელებას იწვევდა. მიმდინარე წლის სექტემბრის დასაწყისში, კომპანიის დირექტორმა პასუხსიმგებლობა აიღო 2022 წლის 20 სექტემბრიდან საწარმოში კომპოსტირების პროცესის შეწყვეტაზე. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, 2022 წლის 21 სექტემბერს, სამართალდარღვევის პრევენციის მიზნით, რუსთავში მოქმედი შპს „თეთრი ქუდის“ კუთვნილი სოკოს საწარმო კვლავ გადაამოწმეს. ინსპექტირებით დადგინდა, რომ შპს „თეთრი ქუდის“ კომპოსტის წარმოების უბანი არ ფუნქციონირებს და პროცესი შეჩერებულია.

იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 100 ავტოგასამართი სადგურიდან აღებული საწვავის ხარისხი შეამოწმეს

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 100 ავტოგასამართი სადგურიდან აღებული საწვავის ხარისხი შეამოწმეს.ხარისხობრივი მაჩვენებლების მნიშვნელობების საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით, 100 ავტოგასამართი სადგურიდან საავტომობილო ბენზინის 50 და დიზელის საწვავის 50 ერთეული სინჯია აღებული. ლაბორატორიული კვლევების დასრულების შემდეგ, სამართალდარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში, დეპარტამენტი, შესაბამის რეაგირებას მოახდენს.გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავტოგასამართ სადგურებზე საწვავის ხარისხის კონტროლს რეგულარულად ახორციელებს, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს არაკონდიციური საწვავის მოხმარება, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად ამცირებს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევას.

იხილეთ სრულად