საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

განცხადებები

#

29 თებერვალს ნადირობის სეზონი სრულდებაგარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობა პირველი მარტიდან იკრძალება.

აკრძალულ პერიოდში ნადირობის შემთხვევაში, პირ შესაბამისი საჯარიმო სანქცი გადახდა მოუწევს. ზოგ შემთხვევაში, მოხდება მოპოვებულ ობიექტ და სანადირო იარაღის კონფისკაცია, ასევე შესაძლებელია, პირს სანადირო ცეცხლსასროლი არაღისტარებისუფლებაცჩამორთვას. ფრინველისუკანონოდმოპოვებისშემთხვევაში, საჯარიმოთანხასგარემოსთვისმიყენებულიზიანისთანხაცემატება. თუმოპოვებულინანადირევითგარემოსმნიშვნელოვანიზიანიმიადგა, პირისმიმართშესაძლოასისხლისსამართლისპასუხისმგებლობისსაკითხიდადგეს.

ნადირობის სეზონის დასრულების შემდეგ, გარემოსდაცვითიზედამხედველობისდეპარტამენტისთანამშრომლები, ამ მიმართულებით კონტროლს,მთელისაქართველოსმასშტაბითგაამკაცრებენ. დეპარტამენტინადირობისმოყვარულებსმოუწოდებს, მკაცრადდაიცვანკანონიდადაწესებულივადები.

ნადირობისსეზონიმიმდინარეწლისაგვისტოსთვეშიგაიხსნება.

შემოგვიერთდით: