#

აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა უკანონო ტყითსარგებლობის 10 ფაქტი გამოავლინეს

#

ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის ფაქტი გამოავლინეს

#

მცხეთის მუნიციპალიტეტში სასარგებლო წიაღისეულის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს

#

კახეთის რეგიონში ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 43 ფაქტი გამოავლინეს

#

ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სასარგებლო წიაღისეულის უკანონოდ მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს

#

კახეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სასარგებლო წიაღისეულის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს

#

თბილისში უკანონო თევზჭერის მიმართულებით პრევენციული ღონისძიებები გაატარეს

#

კახეთში სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის 5 ფაქტი გამოავლინეს

#

ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს