#

აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის 3 ფაქტი გამოავლინეს

#

სამეგრელოში სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის 3 ფაქტი გამოავლინეს

#

იმერეთში უკანონო ტყითსარგებლობის 7 ფაქტი გამოავლინეს

#

კახეთში ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და ტრანსპორტირების 7 ფაქტი გამოავლინეს

#

აჭარაში სასარგებლო წიაღისეულის უკანონო მოპოვების 5 ფაქტი გამოავლინეს

#

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის ფაქტი გამოავლინეს

#

კახეთში უკანონო თევზჭერის 4 ფაქტი გამოავლინეს

#

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთში სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის 3 ფაქტი გამოავლინეს

#

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს