#

აჭარაში სასარგებლო წიაღისეულის უკანონო მოპოვების 5 ფაქტი გამოავლინეს

#

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის ფაქტი გამოავლინეს

#

კახეთში უკანონო თევზჭერის 4 ფაქტი გამოავლინეს

#

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთში სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის 3 ფაქტი გამოავლინეს

#

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს

#

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების უწყვეტი ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია

#

აჭარაში 7 უკანონო სახერხი საამქრო გამოავლინეს

#

მარტვილის მუნიციპალიტეტში ხე-ტყის უკანონო ტყითსარგებლობის ფაქტი გამოავლინეს

#

აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს