#

იმერეთში სასარგებლო წიაღისეულის უკანონო მოპოვების ფაქტები გამოავლინეს

#

სამეგრელო-ზემო სვანეთში ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების 2 ფაქტი გამოავლინეს

#

ბაღდათისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 2 ფაქტი გამოავლინეს

#

კახეთში ხე-ტყის უკანონო ჭრისა და ტრანსპორტირების 6 ფაქტი გამოავლინეს

#

ქარელში ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს

#

სამცხე-ჯავახეთში სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის ფაქტი გამოავლინეს

#

თბილისში ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის 2 ფაქტი გამოავლინეს

#

სამეგრელო-ზემო სვანეთში სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის 3 ფაქტი გამოავლინეს

#

ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების 5 ფაქტი გამოავლინეს.