#

აჭარასა და გურიაში უკანონო ტყითსარგებლობის 3 ფაქტი გამოავლინეს

#

ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა უკანონო თევზჭერის 3 ფაქტი გამოავლინეს

#

კახეთში ნახშირის გამოსაწვავი კუსტარულად მოწყობილი, 6 უკანონო ორმო გამოავლინეს

#

ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა უკანონო ტყითსარგებლობის 13 ფაქტი გამოავლინეს

#

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა უკანონო ტყითსარგებლობის 5 ფაქტი გამოავლინეს

#

კახეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა უკანონო ნადირობის ფაქტი გამოავლინეს

#

კასპის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის ფაქტი გამოავლინეს

#

დასავლეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა იმერეთში უკანონო თევზჭერის 4 ფაქტი გამოავლინეს

#

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს სამმართველოს თანამშრომლებმა სახერხის ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის ფაქტი გამოავლინეს